خدمات هوشمند دکتر سامانه مبتنی بر پیامک

کاربرگرامی ، شما می توانید با ارسال حروف دستوری به سرشماره دکتر سامانه ، از خدمات هوشمند ما استفاده نمایید.

شماره پیامک دریافت دستور دکتر سامانه : 500010400000220

پزشکان محترم عضو سایت ، لطفاٌ جهت استفاده از این بخش ، حتما پیامک های دستوری را با همان شماره ای که در سایت عضو شده اید ، ارسال نمایید.

لیست دستورات