حمله ایسکمی گذرا  دارای علائم مشابه با سکته مغزی و البته موقتی است.

حمله مغزي گذرا (TIA)

اگر براي حتي چند ثانيه احساس سنگيني زبان و اشكال در تكلم داشتيد و يا به صورت گذرا قدرت عضلات دست و پا كاهش پيدا كرد،احتمال حمله مغزي گذرا(TIA) وجود دارد.

بنابراين اگر بعد از اين اتفاق كاملا طبيعي بوديد،جهت بررسی كامل به پزشک مراجعه كنید.

در بسياري از اين موارد يك لخته ريز از قلب به عروق مغز حركت كرده و منجر به نرسيدن موقت خون به مغز شده و احتمال تكرار و رخ دادن يك سكته وسيع مغزي وجود دارد.


نوبت تلفنی و اینترنتی

دکتر سامانه