چرا دکتر سامانه؟!

ارسال در : 1401/01/31 تعداد بازدید : 57
سادگی استفاده برای پزشکان محترم
ارائه نوبت تلفنی و اینترنتی
ارائه پروفایل پزشکی
امکان ساخت پنل منشی برای هر پزشک
تعیین برنامه نوبت دهی
ارسال پست در صفحه شخصی
راهنمای هر قسمت برای پزشک
و امکانات متنوع دیگر..